Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

18-03-2019 Welconomy Forum Gospodarcze w Toruniu 2019 z naszym udziałem

"Ogólnopolski Program Pomocy Pierwsza Praca – innowacyjne działanie władzy publicznej, organizacji pozarządowych, biznesu oraz świata nauki dla usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej system pieczy zastępczej w kraju" 
 
Moderator: Zofia Czernicka – dziennikarka i prezenterka telewizyjna  
 
Prelegenci:
 
* Marzena Atkielska – Prezes Fundacji Santander Bank Polska;
* Katarzyna Gierczak-Grupińska – Prezes Fundacji Firm Rodzinnych;
* Marcin Lewandowski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „dla Naszych Dzieci”;
* Monika Kulińska – People Director, Prezes Fundacji Aviva;
* Karolina Kulczycka – Członek Zarządu Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca;
* Adam Szponka -  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu;
* Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji, Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
 * dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak – prof. nadzw. Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

F4xP © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.