CELEM FUNDACJI JEST POMOC W ZNALEZIENIU PRACY
WYCHOWANKOM I BYŁYM WYCHOWANKOM
OŚRODKÓW OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

 

  

  JOANNA GOSIEWSKA-GIRALT | Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy dla zagranicznych grup kapitałowych, gdzie pełniła i pełni różne funkcje w zarządach spółek w różnych krajach. Szeroki zakres wiedzy z różnych dziedzin życia biznesowych chce przenieść na inspiracje osób młodych szukających swojej ścieżki w życiu. Jej zadaniem jest zintegrować świat pracodawców w społeczna inicjatywę pracodawców aktywizująco zawodową młodych ludzi. Na co dzień również żona i mama bliźniąt. Współzałożycielka i Prezes Zarządu „Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca”.

  KAROLINA KULCZYCKA |  Członek Zarządu Fundacji
Studentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Jej głównym zadaniem w Fundacji jest połączenie świata biznesu ze światem młodych ludzi, którzy chcą budować swoją przyszłość. Członek Fundacji od początku jej istnienia.