Ogólnopolski Program Pomocy Pierwsza Praca

Program ma za zadanie ujednolicić oraz usprawnić  proces komunikacji pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej, fundacjami działającymi na rzecz pieczy zastępczej oraz światem pracodawców.

 
Nowa inicjatywa społeczna w zakresie aktywizacji zawodowej ma pomóc młodym ludziom znaleźć pracę i źródło utrzymania. Wsparcie w tym zakresie jest bardzo ważne, aby po wyjściu z placówki lub rodziny zastępczej mogliby utrzymać się samodzielnie i dalej kroczyć ustaloną przez siebie ścieżką kariery zawodowej.

młodzież

 
 
Program zakłada:
- skuteczna i długofalową pomoc w podjęciu pracy w swoim wymarzonym zawodzie;
 
- wsparcie administracji publicznej w procesie usamodzielniania się młodzieży;
 
- wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży z pieczy zastępczej;
 
- zaangażowanie branż i grup zawodowych w wsparcie  młodzieży w pracy w danej branży.

 

NASI PARTNERZY

2-loga-uklad.pnga.jpgatalaya-logo-czarne-cmyk-pozio.jpgb.jpgc.jpgc1.jpgd.jpgd1.jpgd2.pngd3.jpgd4.pngd5.jpgd6.jpgd7.pngd8.pngd9.pnge.jpgf.jpgf1.pngg1.jpgg2.jpgg3.jpgg4.jpglogo_BS.pngtak-po-prostu-logo.jpg

F4xP © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.