KONTAKT

Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca

ul. Aleje Jerozolimskie 200 | 02-486 Warszawa

telefon: 882 670 990 | e-mail: info@f4xp.pl

NIP: 522 306 65 30 | KRS: 0000626154

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Konto bankowe: 16 1090 1841 0000 0001 3298 5617

 

F4xP © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.